nội dung H1

Nội dung h2

DANH MỤC CÁC DÒNG XE

Luật giao thông

Hệ Thống Chi Tiết Vạch Kẻ Đường - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

Hệ Thống Chi Tiết Vạch Kẻ Đường - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

(21:38:38 2014-06-16)
Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe. Vạch kẻ đường chia làm 2 loại: vạch nằm ngang và vạch nằm đứng

Chi tiết >>

Hệ Thống Chi Tiết Biển Phụ - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

Hệ Thống Chi Tiết Biển Phụ - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

(21:40:54 2014-06-16)
Biển phụ
 Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó.
Biển phụ gồm 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509.

Chi tiết >>

Hệ Thống Chi Tiết Biển Hiệu Lệnh - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

Hệ Thống Chi Tiết Biển Hiệu Lệnh - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

(21:42:16 2014-06-16)
Biển hiệu lệnh gồm 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309.
Số hiệu biển báo: 301a
Chi tiết:
Tên biển báo: Hướng đi phải theo
Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng.
 

Chi tiết >>

Hệ Thống Chi Tiết Biển Chỉ Dẫn - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

Hệ Thống Chi Tiết Biển Chỉ Dẫn - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

(21:43:39 2014-06-16)
Biển chỉ dẫn
Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn chuyển động.
Các biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong cuộc hành trình. Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448

Chi tiết >>

 Hệ Thống Chi Tiết Biển Báo Nguy Hiểm - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

Hệ Thống Chi Tiết Biển Báo Nguy Hiểm - Ý Nghĩa Từng Biển Báo

(21:45:22 2014-06-16)
Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiển trên tuyến đường để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm, người lái xe phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử trí những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn.

Chi tiết >>

Hệ thống các biển báo cấm

Hệ thống các biển báo cấm

(21:48:23 2014-06-16)
Biển báo cấm
Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.
Biển báo cấm gồm 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139.
Số hiệu biển báo: 101
Tên biển báo: Đường cấm
Chi tiết: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

Chi tiết >>